info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Wij trainen steeds het niveau waar een doorbraak nodig is: 1 individueel vakmanschap: Wat moet een teamlid kunnen om een bijdrage te leveren? Meestal is gezond verstand en enthousiasme voldoende, Poka Yoke en andere technieken uit de Lean gereedschapskist kunnen helpen. (dit niveau lijkt op de oude ideeënbus) 2 Lean practitioner met project: Lean moet al doende en in teamverband worden bedreven. Wij trainen vaak de projectleiders op hun eigen project. Dan is na afloop van de training meteen een aantal projecten gerealiseerd, (en heeft de cursus zichzelf betaald) 3 Green Belt met project: Steeds meer cursusinstanties geven een certificaat af zonder dat de kandidaat ooit een project heeft uitgevoerd. Wij doen dat anders: Tijdens de cursus wordt al een project uitgevoerd in een gesimuleerde papierfabriek in onze cursusruimte. Wij raden sterk aan om ook het eerste echte project te laten begeleiden, door uw eigen Blackbelt of door ons (ongeveer 8 uur per project nodig) of samen.
4 Champion met programma: Ten onrechte richt de aandacht zich vaak alleen op de “belts”. Juist de leidinggevenden herkennen de kansen en vertalen deze in projecten. Onze Championtraining is juist geen verkorte belttraining. Projectselectie vormt de rode draad. 5 Black Belt projectcoaching: Van de Blackbelt wordt verwacht dat deze een soort superman is. Maar hij of zij wordt dat pas na een paar projecten. Het lastige is, dat juist in het begin van het project en van het gehele programma superman- vaardigheden nodig zijn. Daarom is projectcoaching onmisbaar naast de training. Er zijn meestal twee projecten nodig voor certificatie. Maar iedere Blackbelt heeft minstens een buddy nodig, ook bij latere projecten. 6 Programma is meer dan projecten: Het opzetten van een programma- structuur doen wij in een workshop. En met een beetje extra theorie van buiten de Lean Six Sigma wereld. 7 Master Black Belt, inspiratie en reflectie. De Masterblackbelt of de programma manager leiden een eenzaam bestaan. Tot hoelang blijf je het proberen en wanneer kies je voor een interventie? Geduld of doortastendheid? Zorg voor een mogelijkheid te reflecteren en de balans te houden.
Agenda: 1 en 2 worden vooral in-company gegeven 3 en 4  Wij geven regelmatig Champion en Greenbelt trainingen in de cursusruimte in Zuilichem, neem contact op voor de planning. 6 en 7 Afhankelijk van de behoefte, onze cursuslocatie is heel geschikt voor “een dag in het groen”. 
Training