info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Kleine projecten, grote effecten? Heeft U veel kleine projecten en valt het resultaat tegen? Heeft U enkele grote projecten, te langzaam, weerstand en minder impact dan verwacht? Lean Six Sigma is één van de vele initiatieven? Het programma wordt gedreven door de MBB in plaats van door het management? Door al in het begin een systeemanalyse uit te voeren kan de synergie tussen kleinere projecten en de eindresultaten worden zeker gesteld. Daardoor zullen de diverse betrokken managers (champions) het totaal zien en de deelprojecten niet alleen op het directe (deel-)resultaat afrekenen. Zo wordt frustratie voorkomen en zo wordt niet enkel het hoogste niveau project erkend. Voorbeeld onderhoud: 1. Wachtrijen voor vergunningbalies in procesindustrie: irritatie en tijdverlies. 2. Toen de wachtrijen opgelost waren leverde het geen geld op, de volgende bottleneck kwam in zicht: De planners gebruikten conservatieve planningsregels zodat de winst niet werd benut. 3. Toen de planners scherper gingen plannen leverde het veel geld op ... voor de contractors. Pas toen de wachtrijtijd uit de tarieven (unit rates) was weggehaald kwam de winst beschikbaar. Voorbeeld facility management: 1. Handdoekautomaten, reductie van aantal storingen door vooraf te signaleren. 2. Pas toen het onderhoudscontract met de subcontractor was aangepast, wilde deze preventief onderhoud plegen. 3. Nu pas kon het aantal automaten worden verminderd, en werden de handdoekrollen beter benut. (minder huur èn minder dry cleaning kosten)
Projectkeuze