info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Met een heel eenvoudig model kunnen we in korte tijd ieder proces doorlichten. Eerst meten we de “korte regelkring”. Worden het proces en de registratie uniform uitgevoerd? En wordt op afwijkingen direct, obsessief gereageerd? (dagelijks / wekelijks) Dan meten we de “lange kring”. Worden structurele problemen herkend en geanalyseerd? En leidt dit ook tot actie van het management? Uit deze kring zouden Lean en Six Sigma projecten moeten ontstaan. (maand / kwartaal) Het management moet tenslotte kijken of het proces wel doet wat de bedoeling is. Dit is de derde regelkring. (jaar?) Op de foto’s is een invulboekje te zien waarin één proces is doorgelicht (in ongeveer een half uur) en een flipover waarop zeven processen zijn teruggekoppeld toen de proceseigenaars weer terugkwamen naar de workshop. Het was ontnuchterend.
Proces Lean