info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Recente klanten: Heerema Marine Contractors: Introductie van Lean-continue verbeteren en opzetten van Basic Controls SBM offshore Schiedam, Lean Quality Semantix mede ontwikkelen van een methode om soft controls meetbaar te maken en zichtbaar te maken door tekstanalyse (emails) Shell Real Estate programma en projecten wereldwijd Momentive Chemicals continue verbeteren in een Six Sigma organisatie; centrale rol van de ploegleider/voorman. Eurest / Compass Group introductie Lean in Nederlandse sites, en het ontwikkelen en overdragen van een aanpak. DSM EP Advies over het invoeren van een FMEA aanpak tussen ontwikkeling en productie, tbv automotive produkten. Shell Chemie Moerdijk begeleiden van de introductie van Six Sigma en overdracht aan eigen Shell Master Black Belt. Shell Raffinaderij Pernis versneld doorvoeren van Lean Six Sigma methodiek. de ontwikkelde aanpak is binnen Shell downstream als voorbeeld gebruikt ISS tbv DAF trucks zoals iedere toeleverancier ging ook ISS met Six Sigma aan de slag. programma was aangepast aan de mogelijkheden van de werknemers. Kamer van Koophandel Rotterdam ondersteuning van de kwaliteitstransformatie volgens het INK, van fase 2 naar fase 4 TNO mgt consultants Greenbelt training (train de trainer) voor de consultants die in hun werk met Six Sigma te maken kregen. Projectoefening met de papierfabriek City University London Module Lean Six Sigma in internationale cursus Quality Management verzorgd aantal malen
.
Klanten