info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) biedt in haar aanpak voor het creëren van een excellente organisatie een uitgebreide en degelijke benadering voor het inschatten van de voortgang op de weg naar totale kwaliteit. Maar iedere auditor herkent de kleine waarnemingen van alledag, die zijn oordeel mede bepalen. Het begint al bij het maken van een afspraak en bij de melding door de receptie dat hij of zij is gearriveerd in het bedrijf. Hier illustreren we een andere manier van kijken — gebaseerd op de door het INK gedefinieerde fasen en het direct waarneembare gedrag — naar de stappen die een organisatie kan maken op de weg naar excellentie. De figuren in dit artikel zijn bedoeld om te symboliseren hoe iedere werknemer pas kan samenwerken wanneer zijn eigen vakmanschap geen begrenzing meer vormt; hij stijgt boven ‘de schutting’ uit. Fase I: Activiteitgeoriënteerd Een journalist interviewt de directeur van een bedrijf over zijn visie op het INK-management- model. De directeur houdt een vurig betoog over het fanatisme waarmee hij kwaliteit nastreeft. Hij heeft het model niet nodig omdat hij al heel hoog scoort op leiderschap. Alle medewerkers, van hoog tot laag in de organisatie, weten dat hij altijd het voortouw neemt om de kwaliteit voor de klant goed te houden. Dan gaat de telefoon. Een klant klaagt over een order die te laat is, terwijl de directeur persoonlijk had toegezegd op tijd te leveren. De directeur breekt het gesprek direct af, de interviewer mag mee om te zien hoe hij dit aanpakt. Trots laat de directeur zien dat zijn mensen met spoed een nieuw product maken. Met een fles wijn levert hij het in zijn eigen Mercedes af bij de klant... De directeur scoort   fase I op leiderschap. De werknemers zitten nog in fase één; onder de schutting. Ieder doet zijn eigen werk zo goed mogelijk, maar heeft geen inzicht in het werk van anderen. naar Fase 2
Ontwikkeling