info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Door de aard van Lean Six Sigma programma’s kunnen alleen wat grotere organisaties daar succesvol mee aan de slag. Wij kunnen in beeld komen wanneer ondanks volledige training toch het programma niet echt aanslaat. Of wanneer er geen tijd is de eerste Blackbelts rustig in te werken en uit hun midden een Masterblackbelt te laten ontstaan. De aanpak van Dutch Six Sigma gaat uit van het op gang brengen van projecten; eerst kleine (Lean) en pas daarna groter (Greenbelt Six Sigma). Het programma kan dan worden ondersteund door een enthousiast geworden Greenbelt:  de Master Greenbelt. De doelgroep zijn organisaties die de voorkeur geven aan een bottom up benadering, die zich ontwikkelt naar de behoeften en de mogelijkheden van de organisatie.
Doelgroep