info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Vaak zal Training en Coaching plaatsvinden in de context van een volledig programma. Om dit goed te kunnen doen is altijd een beetje hands on ervaring nodig. meestal zal de eigen MBB of MGB parallel aan de training en coaching snel het meeste werk gaan doen Wij vertalen de signalen uit de projecten naar het topmanagement en terug soms is er een specifiek onderdeel waarin een programma tekort schiet.  Zie verder bij “speciaaltjes” Net als binnen een project, heeft ook ieder programma momenten van vallen en opstaan, voorbeeld 1 Bij een groot programma bleken projecten tijdens de controlfase vertraging op te lopen. Bij doorvragen bleken de proceseigenaars niet in staat de ontwikkelde control over te nemen. Er was een interventie nodig zoals beschreven in Proces Lean; een training voor alle proceseigenaars die we toen “process belt” hebben genoemd. voorbeeld 2 Bij een groot bedrijf was het gebruikelijk onder werkdruk Lean en Six Sigma projecten te laten slippen. Als interventie lieten we de champion altijd een vertraagd project rapporteren. Het gaf protesten maar hielp meteen.
Advies